Skip to content

Sales Representative Denmark (m/f/d)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Package Description

Jobbeskrivelse

Britax Römer er en global leder inden for børnemobilitet, hvilket gør familierejser sikrere med vores udvalg af barnestole og klapvogne.

Römer blev grundlagt i Ulm, Tyskland i 1871 og har sat nye standarder for børnesikkerhedsindustrien i 50 år, takket være vores fantastiske folk.

Vores mission er: ethvert barn har ret til at være trygt, og vores mål er at beskytte millioner af børn på gaden verden over.

Vi leder efter kvalificerede kandidater til at gøre dette til en realitet.

Britax Römers europæiske hovedkvarter ligger i Leipheim, som rummer produktion, logistik og administration samt et af verdens mest avancerede crashtestfaciliteter til barnestole. Vores stærke virksomhedsværdier - Care, Trust og Curious - skaber en stærk virksomhedskultur.

Vi søger en Sales Representative Denmark (m/k/d)

Hovedformål med rollen, nøgleansvar og ansvarsområder:

• Første kontaktpunkt for alle kunder (butikker) i det definerede salgsområde, opbygning af stærke relationer og regelmæssigt besøge dem. Kvartalsmøder med kædernes hovedkontorer.

• Træning af butikspersonale i vores brand og produkter, der gør dem i stand til at rådgive slutkunder og til enhver tid være opdateret.

• Ansvar for salgs- og resultatmål i dit område.

• Analyse af salgstal og fastlæggelse af handlingsplaner pr. kunde.

• Implementering og overvågning af kampagner og in-store eksekvering, i tæt samarbejde med Marketing.

• Oversættelse af Marketingmateriale og nyhedsbreve til kunder.

• Identificere nye trends og muligheder indenfor branchen.

• Deltagelse i messer, demo dage og forældreaftener.

Kandidatprofil:

• Minimum 2 års erhvervserfaring i en sammenlignelig funktion inden for field service eller salg

• Erfaring med distribution af forbrugsvarer og med at arbejde med specialiserede detailhandlere

• Flydende dansk er et must, kendskab til engelsk

• Overbevisende personlighed med fremragende kommunikationsevner

• Udpræget kundefokuseret, har forhandlingsevner, samt en analytisk måde at tænke og arbejde på

• Meget høj rejsevillighed samt kørekort absolut nødvendigt

• Positiv tankegang og en "can-do"-attitude

• Høj grad af selvmotivation og selvstændighed

• Stærk vilje til konstant at udvikle sig yderligere

Vi glæder os til at møde dig!

_________________________________________________________________________

Britax Römer is a global leader in child mobility, making family travel safer with our range of child seats and pushchairs.

Römer was founded in Ulm, Germany in 1871 and has been setting new standards for the child safety industry for 50 years, thanks to our great people.

Our mission is: every child has the right to be safe and our goal is to protect millions of children on the streets worldwide.

We are looking for qualified candidates to make this a reality.

Britax Römer's European headquarters is located in Leipheim, which houses production, logistics and administration, as well as one of the world's most advanced crash test facilities for child seats. Our strong corporate values - Care, Trust and Curious - make for a strong company culture.

We are looking for a Sales Representative Denmark (m/f/d)

Main purpose of role, key accountabilities and responsibilites:

 • First point of contact for all customers in the defined sales area, building strong relationships and visiting them on-site regularly. Quarterly meetings with chain head offices.
 • Training of customers on our brand and products, enabling them to consult and being up to date at all times.
 • Responsibility for sales and profit targets in your area.
 • Analysis of sales figures and defining action plans per customer.
 • Implementation and monitoring of campaigns and in-store execution, in close cooperation with Marketing.
 • Translation of Marketing material and mailings to customers.
 • Identify new trends and opportunities within the industry.
 • Participation in fairs, demo days and parent evenings.

Candidate Profile:

 • Minimum of 2 years of professional experience in a comparable function in the field service or sales
 • Experience in the distribution of consumer goods and in working with specialised retailers
 • Danish language fluent a must, knowledge of English an advantage
 • Convincing personality with excellent communication skills
 • Distinct customer orientation, negotiation skills, as well as an analytical way of thinking and working
 • Very high willingness to travel as well as a driver's license absolutely necessary
 • Positive mindset and a "can-do" attitude
 • High level of self-motivation and independence
 • Strong willingness to constantly develop further

We look forward to meeting you!

Britax Romer

This website is using cookies to improve your browsing experience and to enable social media functionality. By clicking “Turn cookies on”, you agree to such purposes. Read more about cookies.