Skip to content

Sales Representative Norway

Package Description

Britax Römer is a global leader in child mobility, making family travel safer with our range of child seats and pushchairs.

Römer was founded in Ulm, Germany in 1871 and has been setting new standards for the child safety industry for 50 years, thanks to our great people.

Our mission is: every child has the right to be safe and our goal is to protect millions of children on the streets worldwide.

We are looking for qualified candidates to make this a reality.

Britax Römer's European headquarters is located in Leipheim, which houses production, logistics and administration, as well as one of the world's most advanced crash test facilities for child seats. Our strong corporate values - Care, Trust and Curious - make for a strong company culture.

Main purpose of role:

Responsible for the entire sales process in the defined sales area, building strong relationships and visiting them on-site regularly.

Key accountabilities and responsibilites (Education/Competencies Required/Functional Skills/Technical Skills):

 • Training of customers on our brand and products, enabling them to consult and being up to date at all times.
 • Responsibility for sales and profit targets in your area.
 • Analysis of sales figures and defining action plans per customer.
 • Implementation and monitoring of campaigns and in-store execution, in close cooperation with Marketing.
 • Translation of Marketing material and mailings to customers.
 • Customer web page check regularly – feedback to stores
 • Lift product features and products in the stores by making videos - post on customers SOM
 • Identify new trends and opportunities within the industry.
 • Participation in fairs, demo days and parent evenings.

 

Candidate Profile: 

 • Minimum of 2 years of professional experience in a comparable function in the field service or sales
 • Industry knowledge in the area of baby, toddler or vehicle safety and product knowledge an advantage
 • Fluent in Norwegian and English, knowledge of Swedish an advantage
 • Convincing personality with excellent communication skills
 • Distinct customer orientation, negotiation skills, as well as analytical way of thinking and working
 • Very high willingness to travel as well as driver's license absolutely necessary
 • Positive mindset and a "can-do" attitude
 • High level of self-motivation and independence
 • Strong willingness to constantly develop further

We look forward to welcoming you here. 

Britax Romer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Britax Römer er verdensledende innen mobilitet for barn, og gjør familiereiser tryggere med vårt utvalg av barneseter og barnevogner.

Römer ble grunnlagt i Ulm i Tyskland i 1871 og har satt nye standarder for barnesikkerhet i 50 år, takket være våre dyktige medarbeidere.

Vår misjon er: Alle barn har rett til å være trygge, og målet vårt er å beskytte millioner av barn på gatene verden over.

Vi ser etter kvalifiserte kandidater til å gjøre dette til en realitet.

Britax Römers europeiske hovedkontor ligger i Leipheim, som huser produksjon, logistikk og administrasjon, i tillegg til et av verdens mest avanserte kollisjonstestanlegg for barneseter. Våre sterke bedriftsverdier - omsorg, tillit og nysgjerrighet - bidrar til en sterk bedriftskultur.

Hovedformål med rollen, nøkkelansvar og ansvarsområder:

 • Ansvarlig for hele salgsprosessen i det definerte salgsområdet ( salgsområdet  er hele Norge / alle kunder), bygge sterke relasjoner og besøke dem på stedet regelmessig. Kvartalsvise møter med kjedens hovedkontorer sammen med HS.
 • Opplæring av kunder i vårt varemerke og produkter, slik at de kan rådføre seg og være oppdatert til enhver tid.
 • Ansvar for salgs- og resultatmål i ditt område.
 • Analyse av salgstall og definering av handlingsplaner per kunde.
 • Implementering og overvåking av kampanjer og gjennomføring i butikk, i nært samarbeid med markedsavdelingen.
 • Oversettelse av markedsføringsmateriell og utsendelser til kunder.
 • Regelmessig sjekk av kundewebsider - tilbakemelding til butikkene
 • Løfte produktfunksjoner og produkter i butikkene ved å lage videoer - legge ut på kundenes SOME
 • Identifisere nye trender og muligheter innen bransjen.
 • Deltakelse på messer, demodager og foreldrekvelder.

Nødvendige nøkkelferdigheter:

 • Minimum 2 års yrkeserfaring i en sammenlignbar funksjon innen service eller salg i felten
 • Bransjekunnskap innen baby-, småbarns- eller kjøretøysikkerhet og produktkunnskap er en fordel
 • Flytende norsk og engelsk, kunnskaper i svensk er en fordel
 • Overbevisende personlighet med utmerkede kommunikasjonsevner
 • Utpreget kundeorientering, forhandlingsevner, samt analytisk tenkemåte og arbeidsmåte
 • Svært høy reisevilje og førerkort er absolutt nødvendig
 • Positiv innstilling og en «kan-gjøre»-holdning
 • Høy grad av selvmotivasjon og selvstendighet
 • Sterk vilje til å stadig utvikle deg videre

Vi ser frem til å ønske deg velkommen hit. 

 

Britax Romer

Apply

This website is using cookies to improve your browsing experience and to enable social media functionality. By clicking “Turn cookies on”, you agree to such purposes. Read more about cookies.